De kracht van Samenwerking

Als jonge gedreven kandidaat uit Koekelare ga ik voor een Sterker Vlaanderen met vooral Sterkere mensen. Daarbij wil ik belangrijke aandacht besteden aan de kansen van kinderen, jongeren en jonge gezinnen, waarbij we zeker voldoende aandacht moeten leggen bij het welzijn van diegene die vandaag bepaalde kansen ontbreken.

Aandacht voor het platteland, waar het aanbod van voldoende welzijnsvoorzieningen vaak nog ontbreken, is hierbij meer dan nodig. 

Met CD&V West-Vlaanderen hebben we dan ook een specifiek 3D plan voor West-Vlaanderen opgesteld. Ons plan Sterker West-Vlaanderen, Sterker Vlaanderen kan je hier nalezen.

Kandidaat Vlaams Parlement

Hoera! De schoonmoeder aller verkiezingen staat voor de deur. Op 25 mei mogen wij als Vlaming, Belg en Europeaan nog eens stemmen voor de goeie. En het beste nieuws is: ook ik ben kandidaat. Je vindt mijn bolletje op de twaalfde plaats op de Vlaamse lijst. Kleuren maar!

Wie bepaalt de volgende vijf jaar het beleid op Europees, federaal en Vlaams niveau? Dat bepaalt de kiezer binnenkort in het stemhokje. CD&V gaat alvast voor de toekomst! Mijn partij stelde een 3D plan op met sterke programmapunten én een duidelijke visie. CD&V Koekelare gelooft in dit plan en in de trekkers van onze partij.

Yes, we can! riep ik dan ook luid toen het Provinciaal CD&V-bestuur mij vroeg om te kandideren voor het Vlaams Parlement. Zo wil ik samen met de Koekelaarse afdeling deze lijst ten volle ondersteunen. In het bijzonder onze lijsttrekker, uittredend minister Hilde Crevits!

Deze verkiezingen zijn meteen ook hét moment om de Koekelaarse CD&V weer op de kaart te zetten.

Kort samengevat: ik reken, samen met mijn mede CD&V kandidaten, op uw steun en stem op 25 mei.

Kies voor de goeie :-) ,
Tom Pollentier!


P.S. Ik zoek helpende handen! Wie mij op een of andere manier wil steunen (via autostickers, affiches, bedeling kaartjes,…) neem gerust contact met mij op. U bent alvast van harte bedankt!

 

Huis voor de Senior

Met CD&V hebben wij de renovatie van Huis Proot in de vorige legislatuur mee ondersteund. Deze renovatie zal een prachtig mooi vernieuwd en gerestaureerd pand opleveren in de kern van onze gemeente.

Voor CD&V is het dan ook zeer belangrijk dat dergelijke grote restauratie, die ook een grote financiële inbreng kent, ook zijn waarde nadien kent in de invulling van de bestemming.

De huidige bestemming die men voor ogen heeft met de invulling van vergaderruimtes kan zeker zijn plaats vinden in Huis Proot. Maar voor CD&V is deze bestemming te weinig. In de praktijk zal op die manier het Huis Proot vaak opnieuw weer een lege doos zijn.

Met CD&V zijn wij altijd van mening geweest dat Huis Proot een volwaardige bestemming moet krijgen. Een bestemming die Huis Proot ook een dagelijks gebruik kent en een bestemming die de grote kost ook kan verantwoorden.

Met ons voorstel om in het Huis Proot een Huis voor de Senior onder te brengen komen wij daaraan tegemoet. Het Huis van de Senior zien wij als een dagelijkse ontmoetingsplaats waar senioren elkaar kunnen vinden. Waar er activiteiten, vormingen en cursussen kunnen aangeboden worden. Maar waar men ook gewoon kan binnen springen voor een kop koffie; Wij zien hierin mogelijkheden om dit vanuit het OCMW te laten organiseren en door vrijwilligers te laten uitbaten. Ook seniorenverenigingen kunnen hier dan een plaats vinden om bepaalde activiteiten te organiseren met een uitwijkmogelijkheid voor grotere activiteiten naar de aanpalende Balluchon.

Uiteraard zal dit naast de aanwezige infrastructuur van het Huis Proot ook bijkomende middelen vragen en zal hiervoor ook moeten geïnvesteerd worden in een bijkomend personeelslid in het OCMW om deze werking te organiseren. Maar met de vergrijzing is het voor CD&V prioritair en onafwendbaar om in onze sterk stijgende groep actieve senioren te investeren. Voor CD&V is dit veel belangrijker dan bijvoorbeeld de bijkomende aanwerving van een voltijdse theatertechnicus voor de Balluchon.

Deze bestemming die wij voorstellen sluit de huidige voorziene bestemming van vergaderruimtes niet uit. Deze ruimtes die tijdens de dag voor activiteiten voor onze senioren gebruikt worden kunnen uiteraard s’avonds en in het weekend perfect verder gebruikt worden als vergader -en ontmoetingsruimtes.

Met CD&V trachten wij vanuit de oppositie positief mee te denken, wij hopen dan ook dat de meerderheid dit voorstel serieus neemt en op zijn minst deze piste wil onderzoeken. Zeker in financieel moeilijke tijden moeten we maximaal kijken hoe we deze nieuwe infrastructuur inzetten.

Ontwerp voor de inrichting van het nieuw Käthe Kollwitz museum goedgekeurd.

Op de gemeenteraad van 21-01-2013 werd het bestek en het ontwerp goedgekeurd voor de inrichting en de presentatie van het vernieuwde Käthe Kollwitz museum. De werken hiervoor worden geraamd op 221.663,53 euro incl. BTW, waarvan zo’n 80 % gesubsidieerd. Met deze ontwerpen komt er een volledig vernieuwde inkom van de Brouwerij met een nieuwe en toegankelijke balie. De huidige tentoonstelling wordt omgevormd naar een volwaardig museum omtrent Käthe Kollwitz. Deze wordt ondergebracht in de moutzolder. In deze tentoonstelling komt er een sterke link met het kerkhof in Vladslo waarbij het verhaal van haar zoon Peter geschetst wordt. De figuur van Käthe Kollwitz wordt samen met haar kunstwerken geduid.

De nieuwe invulling zal een ware metamorfose betekenen voor onze “brouwerij site”. De tentoonstelling van Käthe Kollwitz zal zo evolueren naar een volwaardig museum. Dit dossier is door het ontwerpbureau Bailleul op een zeer degelijke manier uitgewerkt.

Vanuit de CD&V fractie ondersteunen wij uiteraard ten volle dit project. Het is een project waarvoor de toenmalige schepen voor toerisme Tom Pollentier het initiatief nam en de succesvolle zoektocht naar subsidies aanging. Het dossier dat werd voorgesteld op de gemeenteraad werd dan ook voor het grootste deel uitgewerkt onder de bevoegdheid van schepen Tom Pollentier.

Het is een unieke kans om ons toeristisch beleid een nieuwe boost te geven. Om zo 20 jaar na de restauratie van de Brouwerij deze een nieuwe invulling te geven. Met deze infrastructuur dossiers is de basis gegeven door de vorige meerderheid. Nu is het de uitdaging voor de nieuwe meerderheid en de nieuwe schepen van toerisme om deze kans optimaal te benutten en om naast de inspanningen die er op infrastructureel vlak geleverd worden ook de nodige inspanningen en budgeten te voorzien op vlak van communicatie, marketing en omkadering (zoals uitwerking educatief pakket, aangepaste wandelroute, fietsroute, evenementen,…). Wij hopen dat dit ten volle opgenomen wordt in de beleidsplannen van de nieuwe meerderheid zodat dit project een goede kans op slagen krijgt.

Door de vorige schepen van toerisme werd er een nauwe samenwerking gestart met ook de Spaenhiers en Lange Max. Wij hopen dan ook dat deze samenwerking op een goede manier wordt verdergezet, zodat dat wij in Koekelare met een totaalproject naar voor kunnen komen omtrent de 100 jarige herdenking van de “Grote Oorlog”.

Even Slikken…

Zondagavond was het serieus slikken toen we de verkiezingsuitslag te horen kregen.
Na 6 jaar waar ik, eerlijk mag zeggen, mij keihard en zeer graag heb ingezet voor onze gemeente als schepen is het verdict bijzonder hard om met de partij 2 zetels te verliezen.
Bij deze proficiat aan alle winnaars.
Ik zelf wil zeker ook mijn 614 kiezers danken en alle 1446 kiezers die het vertrouwen aan CD&V gaven. Een bijzondere dank ook aan al mijn medekandidaten voor hun tomeloze inzet tijdens de afgelopen campagne. DANK!
Straks verder als schepen een aantal mooie projecten niet verder kunnen afwerken, doet echt waar pijn, maar het is nu éénmaal zo.
Ik zal straks, samen met mijn CD&V collega’s, vanuit de oppositie verder gedreven werken aan de Toekomst van Koekelare… maar het zal eerst nog een aantal keer slikken zijn om dan terug vooruit te kijken.

Deugniet

Vorige week zaterdag was er een boeiend politiek debat in het Jeugdhuis “Den Deugniet”, waar ik de CD&V kon vertegenwoordigen.  Langs deze weg trouwens nogmaals dank aan het Deugniet-Team voor de voortreffelijke organisatie.

Net over Den Deugniet was dit debat interessant en bracht het wat verschillende meningen naar voor.

Ikzelf, ben als vroeger voorzitter van de jeugdraad en nu als schepen van jeugd zeer nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het jeugdhuis. Het is alvast een realisatie die niet evident was maar waar we met enige doorzetting wel in geslaagd zijn.

De plaats is er eigenlijk eerder toevallig gekomen, gewoon omdat daar een opportuniteit zich voordeed. Met den deugniet zijn er goede afspraken gemaakt en die worden, voor zover ik weet, ook goed nageleefd. Vanuit Den Deugniet is het jeugdhuis intussen ook deftig aangepakt en krijgt deze gaandeweg ook een echt jeugdhuis identiteit.

Met CD&V willen wij alvast het jeugdhuis op deze plaats bestendigen. Wij voorzien ook een uitbreiding van de activiteit op het 1ste verdiep. Momenteel is dit 1ste verdiep nog niet in gebruik. Daar zien wij de opportuniteit om deze ruimten in te richten en aan te passen voor jongeren ateliers. Deze kunnen ter beschikking komen van jongerengroepen die met iets creatiefs bezig zijn maar niet beschikken over de nodige ruimte. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een repetitieruimte voor beginnende muziekgroepen.

Sowieso moeten we de werking ook evalueren na één jaar bestaan. Daarbij zal ook het financieel plaatje bekeken worden. Op dit vlak is een bijsturing zeker mogelijk moest dit nodig blijken.

Op die manier kan deze locatie echt uitgroeien tot een mooie locatie waar jongeren van 16 tot 20 (en ook ouder ;-) ) een mooie ontspanningsplaats hebben.

Tom

Programma

Bij verkiezingen tellen veel zaken mee maar één van de belangrijkste zaken is en blijft (hopelijk :-) toch) het programma.

Met CD&V Koekelare hebben wij samen hard gewerkt aan een degelijk, evenwichtig, realistisch maar ook wel ambitieus programma voor Koekelare.

Onze speerpunten voor de komende zes jaar zijn:

 

• Veilige en nette buurten

• Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

• Kinderen en jongeren inbegrepen

• Gezonde en goed werkende gemeente en OCMW

• Veilig verkeer in beweging

• Ruimte voor initiatief

• Zorgende gemeente

 

Je kan onze speerpunten maar ook ons volledig programma per beleidsdomein terugvinden via onderstaande link:

http://www.cdenv-koekelare.be/programma.php .

Alle opmerkingen en vragen zijn uiteraard steeds welkom.

Groeten,

Tom

 

In Team

Een sterk Team in politiek is belangrijk. Een goed en degelijk beleid voeren doe je immers niet alleen.

Daarvoor moet je niet alleen kunnen rekenen op bekwame architecten maar ook op degelijke aannemers , betrouwbare onderaannemers en bouwvakkers met stielkennis.

De afgelopen jaren heb ik dit zelf kunnen ervaren hoe ik samen met mijn CD&V collega’s Eric en Kaat een goede drietandem kon vormen. Daarbij konden wij steeds rekenen op steun van onze voorzitter Jozef en onze fractie-en bestuursleden.

Ik ben blij om samen met hen de CD&V-lijst te mogen aanvoeren. Een lijst met 18 sterke mede kandidaten.

Samen met Eric, Kaat, André, Marnix, Cecile, Annelien, Dieter, Hilde, Evelyne, Christine, Jean-Pierre, Heidi, Hans, Joke, Daisy, Hilde, Eric en Jozef vormen wij alvast een sterk, bekwaam en betrouwbaar Team.

Klaar om verder aan de Toekomst van Koekelare te werken.

Groeten,

Tom

Tom online

In 2000 kwam ik via mijn engagement als jongere in de jeugdbewegingen (chiro, KLJ en de Jeugdraad) met volle overtuiging in de politiek terecht.

Als schepen heb ik mij de voorbije jaren mogen inzetten voor onze gemeente. Met veel goesting sta ik klaar om dit opnieuw te doen.

Ik wil mij graag verder inzetten voor de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. Daarom ben ik dan ook opnieuw kandidaat bij CD&V voor de komende gemeenteraadverkiezing op 14 oktober.

Samen met een sterk CD&V-team trekken we naar de verkiezingen.

Via deze website www.tomvoortoekomst.be wil ik jullie informeren. Uiteraard zijn alle voorstellen, vragen en suggesties langs deze weg altijd welkom!